رزم مشترک – پرویز مشکاتیان – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

rame-moshtarak-alireza-java

hamrah-sho-aziz

رزم مشترک – پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی
آهنگساز پرویزمشکاتیان
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
سال اجرای اثر ۱۳۵۹
سال انتشار کتاب ۱۳۸۰
تنظیم شده برای سازهای سنتور- تار۱و۲- عود – رباب – بمتار – کمانچه – نی – آواز و تنبک در اصفهان دو
شعر برزین آذر مهر

http://