پیروزی – پرویز مشکاتیان – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

piroozi-alireza-javaheri-m

پیروزی (پارتیتور برای گروه ساز های ایرانی) در چهارگاه دو
آهنگساز پرویز مشکاتیان
گردآوری وآوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تنظیم شده برای سازهای سنتور – تار – بمتار – کمانچه – تنبک ۱-۲ در چهارگاه دو
سال اجرا ۱۳۵۸
سال انتشارکتاب بهمن ۱۳۸۱

https://www.