چکاد – پرویز مشکاتیان – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

chakad-alireza-javaheri-m

chakad_moghadame

چکاد (مقدمه چهارگاه ) پارتیتور برای گروه ساز های ایرانی
آهنگساز پرویز مشکاتیان
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تنظیم شده برای ساز های سنتور – تار۱و۲ – عود- بمتار – رباب – کمانچه۱و۲- قیچک آلتو – نی – تنبک و تنیک زورخانه
کوک چهارگاه دو – اصفهان فا
سال اجرا ۱۳۶۶
سال انتشار کتاب فروردین ۱۳۷۸

https://