بیداد – پرویز مشکاتیان – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

bidad-partitur-alireza-java

بیداد (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی)
آهنگساز پرویزمشکاتیان
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تنظیم شده برای ساز های سنتور- تار – عود – بمتار – کمانچه – نی و تنیک
کوک همایون سل (لاکرن) گوشه بیداد
سال اجرا ۱۳۶۴
سال نگارش اسفند ۱۳۷۶
سال انتشار بهار ۱۳۷۹

http://