مجموعه تصانیف پرویز مشکاتیان جلد ۴ – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

Tasanif-4-Meshkatian-Farsi

مجموعه تصانیف پرویزمشکاتیان جلد۴

آهنگساز پرویز مشکاتیان

گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری

ناشر : انتشارات چکاد هنر

قطع رحلی

۱- ایرانی – شعر جواد آذر – خواننده محمدرضاشجریان – ماهور فا  note-logo

۲- رزم مشترک – برزین آذرمهر – محمدرضا شجریان – اصفهان دو

۳- سروآزاد – شعر سایه – شهرام ناظری – دشتی ر note-logo

۴- گون – محمدرضا شفیعی کدکنی –  شهرام ناظری – دشتی ر

۵- مردم آزاده (کجایید؟) – علی اکبر دهخدا – شهرام ناظری – دشتی ر note-logo

۶- واژه آزادی – سیاوش کسرایی – شهرام ناظری – دشتی ر

۷- گنبدمینا – حافظ – محمدرضا شجریان – دشتی ر

۸- جان عشاق – حافظ – محمدرضا شجریان – اصفهان دو

۹- محبوب من وطن – برزین آذر مهر – شهرام ناظری – دشتی ر

۱۰ –  نرگس مست – حافظ – پرویز مشکاتیان – چهارگاه دو

۱۱- صنیف پنهان چو دل – کردبیات

۱۲- تصنیف ققنوس – شور – دشتی note-logo

۱۳- تصنیف بهارا – بیات ترک

https://