گل آوا – ۱۹ قطعه برای سنتور – پرویز مشکاتیان – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >


golava-alireza-javaheri-m

گل آوا قطعاتی برای سنتور
آهنگساز پرویزمشکاتیان
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
سال نگارش و انتشار اردیبهشت ۱۳۷۷

۱- پیش درآمدشور – شور سل note-logo
۲- ضربی اصول (براساس ردیف) – شور سل
۳- گرایلی شستی و هشتری (بر اساس ردیف) – شور سل
۴- مقدمه گنبدمینا – دشتی ر
۵- چهارمضراب سنتور ارکستر – شور سل- نوا دو
۶- مقدمه دود عود(۱) – نوا دو
۷- مقدمه دود عود(۲) – نوا سل
۸- طلوع (مقدمه نوا) – نوا سل
۹- چهارمضراب نهفت (براساس آثار استادان صبا و هرمزی) – نوا سل
۱۰- چهارمضراب بیات ترک – بیات ترک فا
۱۱- رازو نیاز – همایون سل (لاکرن)
۱۲- مقدمه جان عشاق – اصفهان دو
۱۳- چکاد(مقدمه چهارگاه) – چهارگاه دو
۱۴- پیش درآمد نغمه (براساس ردیف) – چهارگاه دو
۱۵- کرشمه زابل (براساس ردیف) – چهارگاه دو
۱۶- پیش درآمدماهور – ماهورفا
۱۷- ضربی ماهور – ماهورفا
۱۸- مضراب پرانی ماهور – ماهورفا
۱۹- دومضراب اصفهان (نهیب) – ماهورفا
۲۰- چهارمضراب عراق و نهیب – ماهورفا

https://www.