شعر بی واژه – مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان (جلد پنجم)

< بـــعدیقبـــــلی >

شعر بی واژه

مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان

جلد پنجم

(دستگاه همایون و آواز اصفهان)

______________

گردآوری و آوانگاری : محسن غلامی

ویرایش و نگارش : علیرضا جواهری

ناشر : انتشارات چکاد هنر

چاپ اول : بهار ۱۳۹۳

_______________

فهرست قطعات

۱- تکنوازی همایون از آلبوم دونوازی

۲- بیداد

۳- افق مهر

۴- فستیوال مولانا رم

۵- خلوت گزیده

۶- کنسرت گروه عارف ۱۳۷۶

https://