فردای دگر – گروه چکاد

Fardaye degar - Hooshang farahani Sarlak

فردای دگر

آهنگساز : هوشنگ فراهانی

آواز : سینا سرلک

ناشر : ماهور

شنیدن بخش های مختلف سی دی Voice-logo

____________

———————-

تهیۀ این آلبوم از طریق فروشگاه های مجازی

Beeptunes

———————–

گروه چکاد

هوشنگ فراهانی : تار ، سه تار ، بمتار ، رباب

علیرضا جواهری : سنتور

وحید رستگاری : بربط

یعقوب نوروزی : بربط

فرشاد صارمی : کمانچه

فرهاد زالی : نی

احمد مستنبط : تنبک

حمید فراهانی : دف

_______________

تکنوازان

هوشنگ فراهانی : تار ، سه تار

علیرضا جواهری : سنتور

فرشاد صارمی : کمانچه

_______________

دوضربی ماهور Voice-logo

تکنوازی سنتور ماهور Voice-logo

تصنیف پنهان چو دل ، شعر مولوی Voice-logo

ساز و آواز ماهور Voice-logo

پنج ضربی شکسته Voice-logo

تکنوازی سه تار در آواز دلکش Voice-logo

تصنیف فردای دگر ، شعر عماد خراسانی Voice-logo

تکنوازی سنتور آواز عراق Voice-logo

ساز و آواز عراق Voice-logo

تصنیف زمستان ، شعر سعدی Voice-logo

www.