ازتو بگذشتم – گروه چکاد

از تو بگذشتم

_________

تصانیف استاد اسماعیل مهرتاش

__________

آهنگساز و تنظیم : هوشنگ فراهانی

آواز : علی بهمنی

__________

———————-

تهیۀ این آلبوم از طریق فروشگاه های مجازی

Beeptunes

———————–

گروه چکاد

هوشنگ فراهانی : تار و بمتار

علیرضا جواهری : سنتور و تنبک

سینا جهان آبادی : کمانچه

فرهاد زالی : نی

افشین خلج : دف و دابره

___________

تکنوازان

هوشنگ فراهانی : تار و سه تار

علیرضا جواهری : سنتور

فرشاد صارمی : کمانچه

___________

تصنیف وقت طرب ، بیات اصفهان

آواز آصفهان همراه سنتور و کمانچه

تصنیف دلبر عیار ، بیات اصفهان

تصنیف از تو بگذشتم ، دشتی

آواز دشتی همراه تار

تصنیف صیاد ، دشتی

آواز همراه سه تار

تصنیف گردش چرخ ، دشتی

http://